سالن زیبایی صدف هراتیان 

لاین فیشال پوست

_

خدمت 1

افراد به دلایل مختلفی کاشت ناخن انجام می‌دهند، برخی صرفا برای زیبایی و برخی دیگر به دلیل مشکلات ناخن‌هایشان، جدا از جاذبه آرایشی، ناخن‌ها وظایف دیگری نیز به عهده دارند.

خدمت 2

افراد به دلایل مختلفی کاشت ناخن انجام می‌دهند، برخی صرفا برای زیبایی و برخی دیگر به دلیل مشکلات ناخن‌هایشان، جدا از جاذبه آرایشی، ناخن‌ها وظایف دیگری نیز به عهده دارند.

خدمت 3

افراد به دلایل مختلفی کاشت ناخن انجام می‌دهند، برخی صرفا برای زیبایی و برخی دیگر به دلیل مشکلات ناخن‌هایشان، جدا از جاذبه آرایشی، ناخن‌ها وظایف دیگری نیز به عهده دارند.

خدمت 4

افراد به دلایل مختلفی کاشت ناخن انجام می‌دهند، برخی صرفا برای زیبایی و برخی دیگر به دلیل مشکلات ناخن‌هایشان، جدا از جاذبه آرایشی، ناخن‌ها وظایف دیگری نیز به عهده دارند.

ساعات کاری

_
شنبه۹:۰۰ الی ۱۹:۰۰
یکشنبه۹:۰۰ الی ۱۹:۰۰
دوشنبه۹:۰۰ الی ۱۹:۰۰
سه شنبه۹:۰۰ الی ۱۹:۰۰
چهارشنبه۹:۰۰ الی ۱۹:۰۰
پنجشنبهتعطیل
جمعه تعطیل

با ما زیبا بمانید

نمونه کارهای فیشال پوست ما

_