سالن زیبایی صدف هراتیان 

لاین ناخن

_

کاشت پودر

افراد به دلایل مختلفی کاشت ناخن انجام می‌دهند، برخی صرفا برای زیبایی و برخی دیگر به دلیل مشکلات ناخن‌هایشان، جدا از جاذبه آرایشی، ناخن‌ها وظایف دیگری نیز به عهده دارند.

مانیکور روسی

افراد به دلایل مختلفی کاشت ناخن انجام می‌دهند، برخی صرفا برای زیبایی و برخی دیگر به دلیل مشکلات ناخن‌هایشان، جدا از جاذبه آرایشی، ناخن‌ها وظایف دیگری نیز به عهده دارند.

مانیکور و ماساژ

افراد به دلایل مختلفی کاشت ناخن انجام می‌دهند، برخی صرفا برای زیبایی و برخی دیگر به دلیل مشکلات ناخن‌هایشان، جدا از جاذبه آرایشی، ناخن‌ها وظایف دیگری نیز به عهده دارند.

مانیکور و کاشت

افراد به دلایل مختلفی کاشت ناخن انجام می‌دهند، برخی صرفا برای زیبایی و برخی دیگر به دلیل مشکلات ناخن‌هایشان، جدا از جاذبه آرایشی، ناخن‌ها وظایف دیگری نیز به عهده دارند.

ساعات کاری

_
شنبه۹:۰۰ الی ۱۹:۰۰
یکشنبه۹:۰۰ الی ۱۹:۰۰
دوشنبه۹:۰۰ الی ۱۹:۰۰
سه شنبه۹:۰۰ الی ۱۹:۰۰
چهارشنبه۹:۰۰ الی ۱۹:۰۰
پنجشنبهتعطیل
جمعه تعطیل

با ما زیبا بمانید

نمونه کارهای طراحی ناخن ما

_